لیست خانه های ۱۰۰ متری

نمایش ۱,۰۰۱ - ۱,۰۱۲ از ۱,۰۱۲

محدودهنام و نام خانوادگیمتراژتعداد سرویستعداد خوابسال ساختشناسه تراکنشوضعیت ثبت نام
فلکه اول تهران پارسسمیرا غلامی۹۸۲۲۹۳۹۳۸۳۴۱۳۰۲۰برنده نشده اید
تهرانعلیرضا عابدی۱۱۰۵۲۲۹۹۶۶۹۲۹۱۵۳۳۰برنده نشده اید
زعفرانیهزهرا سجادیان۱۱۵۲۲۹۷۴۸۳۳۵۹۸۶۰۷برنده نشده اید
KarajArezoohezarkhani۱۱۲۱۳۸۷۴۵۳۶۳۴۷۰۶۸برنده نشده اید
NavabKhaterehezarkhani۸۰۱۱۷۳۸۸۰۰۹۳۰۰۹۸برنده نشده اید
خ سهیلآتنا سخائی۱۲۰۳۲۹۴۰۰۳۳۳۰۹۸۲۴برنده نشده اید
ستارخان شمالیسعیده دهقانی۱۲۰۱۳۸۶۵۰۱۰۴۵۳۸۵۰برنده نشده اید
مازندران. روبروی شهرک دریا کنارفربد آذرخیل۱۱۰۲۲۹۵۸۰۱۱۵۹۹۶۰۰برنده نشده اید
ظفر/با تراس ۲۰متری با ویو کوه و شهر(ببخشید گزینه ای برای تراس نداشتید)مریم اژدری۱۰۰۲۲۸۹۸۵۲۹۸۷۱۷۴۵برنده نشده اید
ظفربهار اقتصادی۸۰۲۲۷۰۱۷۵۶۲۸۴۹۷۴برنده نشده اید
سهروردی جنوبیعطیه شاهرخی۹۲۱۲۸۴۴۳۸۳۵۴۳۷۵۷برنده نشده اید
ونکهیراد مصطفوی۱۰۰۲۳۷۸۱۸۸۹۳۶۷۱۶۷برنده نشده اید
محدودهنام و نام خانوادگیمتراژتعداد سرویستعداد خوابسال ساختشناسه تراکنشوضعیت ثبت نام