طرح خانه های ۱۰۰ متری

خانه های صد متری برنامه ای جذاب است که مشابه آن در کشورهای مختلف دنیا انجام می گیرد. این برنامه در واقع نمونه ایرانی همان برنامه های خارجی است. متراژ خانه ها بین ۸۰ تا ۱۲۰ متر مربع است که با قرعه کشی در مرحله اول ، ۵ خانه انتخاب و پس از بازدید و بررسی یکی از آنها به عنوان پروژه نهایی انتخاب می گردد. خانه انتخابی به صورت کاملا رایگان مبله و در صورت نیاز بازسازی می شود. در این راستا کمپانی ها و تولید کنندگان و دارندگان برند های مختلف مرتبط به دکوراسیون داخلی، به عنوان اسپانسر مستقیم و غیر مستقیم ما را یاری می کنند.

طرح خانه های ۱۰۰ متری

خانه های صد متری برنامه ای جذاب است که مشابه آن در کشورهای مختلف دنیا انجام می گیرد. این برنامه در واقع نمونه ایرانی همان برنامه های خارجی است. متراژ خانه ها بین ۸۰ تا ۱۲۰ متر مربع است که با قرعه کشی در مرحله اول ، ۵ خانه انتخاب و پس از بازدید و بررسی یکی از آنها به عنوان پروژه نهایی انتخاب می گردد. خانه انتخابی به صورت کاملا رایگان مبله و در صورت نیاز بازسازی می شود. در این راستا کمپانی ها و تولید کنندگان و دارندگان برند های مختلف مرتبط به دکوراسیون داخلی، به عنوان اسپانسر مستقیم و غیر مستقیم ما را یاری می کنند.

طرح خانه های ۱۰۰ متری

خانه های صد متری برنامه ای جذاب است که مشابه آن در کشورهای مختلف دنیا انجام می گیرد. این برنامه در واقع نمونه ایرانی همان برنامه های خارجی است. متراژ خانه ها بین ۸۰ تا ۱۲۰ متر مربع است که با قرعه کشی در مرحله اول ، ۵ خانه انتخاب و پس از بازدید و بررسی یکی از آنها به عنوان پروژه نهایی انتخاب می گردد. خانه انتخابی به صورت کاملا رایگان مبله و در صورت نیاز بازسازی می شود. در این راستا کمپانی ها و تولید کنندگان و دارندگان برند های مختلف مرتبط به دکوراسیون داخلی، به عنوان اسپانسر مستقیم و غیر مستقیم ما را یاری می کنند.

ثبت نام متقاضی

پیگیری ثبت نام متقاضی

ثبت نام اسپانسر

پیگیری ثبت نام اسپانسر

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.